Edycja danych obiektu
Wyszukiwanie lub otwieranie obiektów
Utworzenie lub edycja obiektów
Wybierz program doboru separatorów tłuszczu
Wybierz moduł obliczeniowy dla przepompowni / stacji pomp

Utwórz / edytuj obiekt

Utwórz nowy obiekt

Nowy obiekt