Wykluczenie odpowiedzialności za program doboru separatorów tłuszczu

Dobór separatorów tłuszczu bazuje na normach i przepisach zgodnie z EN 1825-2:2005-05.

Norma przewiduje następujące metody doboru:

  • Pomiar strumienia ścieków
  • Obliczenie oparte na rodzaju zakładu
  • Obliczenie na podstawie wyposażenia kuchennego
  • Specjalne obliczenie dla zakładów specjalnych (ATV M767)

Żądania i postanowienie statutów komunalnych należy uzgodnić z danym organem wydającym zezwolenia.

Firma KESSEL zaleca do określenia prawidłowej wielkości nominalnej ustalenie maksymalnego przepływu ścieków Qs na podstawie przynajmniej dwóch różnych modeli obliczeniowych. Do wyznaczenia wartości nominalnej należy użyć wyższej wartości.

Wydruki wygenerowane tym programem służą do przedłożenia w odpowiednim organie wydającym zezwolenia.

Wykluczenie odpowiedzialności: Roszczenia o odszkodowanie użytkownika, bez względu na podstawę prawną, wskutek wad oprogramowania lub niewykonania innych zobowiązań są wykluczone. Dotyczy to zwłaszcza: Błędnego zaprojektowania separatorów, pomp i innych części składowych instalacji, błędnych danych, rysunków, charakterystyk oraz cen.

Copyright: © 2013 KESSEL AG, Lenting, Wszelkie prawa zastrzeżone

Stan: 12.12.2013 13:00

Akceptuję wyłączenie odpowiedzialności.