Aansprakelijkheidsuitsluiting voor de berekeningsmodule vetafscheider

De dimensionering van vetafscheiderinstallaties is gebaseerd op de normen en voorschriften conform EN 1825-2:2005-05.

De norm voorziet voor de dimensionering de volgende methoden:

  • Meting van de stroom afvalwater
  • Berekening conform bedrijfswijze
  • Berekening op basis van de keukeninrichtingsobjecten
  • Speciale berekening voor speciale bedrijven (ATV M767)

Eisen en voorschriften uit gemeentelijke bepalingen moeten worden afgestemd met de desbetreffende vergunningsinstantie.

KESSEL adviseert voor het bepalen van de juiste nominale grootte om de maximale afvalwaterafvoer Qs aan de hand van ten minste twee verschillende berekeningsmodellen vast te stellen. De telkens hoogste afvoerwaarde moet voor het vaststellen van de nominale grootte worden ingeschakeld.

De met dit programma gegenereerde uitdraaien dienen te worden overlegd bij de bevoegde vergunningsinstantie.

Aansprakelijkheidsuitsluiting: Aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding, om welke rechtsgrond dan ook, vanwege manco's in de software of vanwege schending van overige verplichtingen zijn uitgesloten. Dit zijn met name: Foutief ontwerp van de afscheiderinstallaties, pompen en andere bestanddelen van de installatie, verkeerde gegevens, tekeningen, karakteristieken of prijsopgaven.

Copyright: © 2013 KESSEL AG, Lenting, alle rechten voorbehouden.

Stand: 12.12.2013 13:00

Ik accepteer deze disclaimer