Wykluczenie odpowiedzialności za moduł obliczeniowy przepompowni

Projektowanie przepompowni ścieków bazuje na normach i przepisach zgodnie z DIN 1986-100 i PN EN 12056-4 oraz komentarzu do tych norm.

Żądania i postanowienia statutów komunalnych należy uzgodnić z danym organem wydającym zezwolenie.

Wykluczenie odpowiedzialności: Roszczenia o odszkodowanie użytkownika, bez względu na podstawę prawną, wskutek wad oprogramowania lub niewykonania innych zobowiązań są wykluczone. Dotyczy to zwłaszcza: Błędnego zaprojektowania przepompowni, pomp i innych części składowych instalacji, błędnych danych, rysunków, charakterystyk oraz cen.

Copyright: © 2013 KESSEL AG, Lenting, Wszelkie prawa zastrzeżone

Stan: 12.12.2013 13:00

Akceptuję wyłączenie odpowiedzialności.