Aansprakelijkheidsuitsluiting voor de berekeningsmodule opvoerinstallatie / pompstation

Het ontwerp van opvoerinstallaties van afvalwater is gebaseerd op de normen en voorschriften conform DIN 1986-100 en DIN EN 12056-4 en het commentaar bij deze normen.

Eisen en voorschriften uit gemeentelijke bepalingen moeten worden afgestemd met de desbetreffende vergunningsinstantie.

Aansprakelijkheidsuitsluiting: Aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding, om welke rechtsgrond dan ook, vanwege manco's in de software of vanwege schending van overige verplichtingen zijn uitgesloten. Dit zijn met name: Foutief ontwerp van de opvoerinstallaties, pompen en andere bestanddelen van de installatie, verkeerde gegevens, tekeningen, karakteristieken of prijsopgaven.

Copyright: © 2013 KESSEL AG, Lenting, alle rechten voorbehouden.

Stand: 12.12.2013 13:00

Ik accepteer deze disclaimer